Aplikasi Peminatan merupakan sebuah tools untuk membantu sekolah dalam menyeleksi siswa dalam pemilihan mata pelajaran Pilihan untuk Jenjang SMA yang melaksanakan Kurikulum Merdeka
Melalui Aplikasi ini, sekolah dapat dengan mudah melakukan penjaringan siswa dalam menentukan mata pelajaran pilihan.
Model yang digunakan dalam aplikasi ini adalah pemilihan mapel secara bebas atau berbasis Paket Menu Mapel Pilihan bahkan dapat menggabungkan model pilihan bebas dan Paket Menu Pilihan.

Subscribe Newsletter

To get more updates subscribe our newsletter